"Nhiều băng đảng được vũ trang đến tận răng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Nhiều băng đảng được vũ trang đến tận răng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều băng đảng được vũ trang đến tận răng." tiếng anh câu này dịch: Many of the gangs are armed to the teeth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login