"Chúng tôi sẽ cho bạn dùng thử một tuần trong công việc để xem bạn đo lường như thế nào." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chúng tôi sẽ cho bạn dùng thử một tuần trong công việc để xem bạn đo lường như thế nào." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ cho bạn dùng thử một tuần trong công việc để xem bạn đo lường như thế nào." câu này tiếng anh là: We'll give you a week's trial in the job to see how you measure up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login