"Ông già có tính tình nhẵn nhụi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Ông già có tính tình nhẵn nhụi." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông già có tính tình nhẵn nhụi." câu này dịch sang tiếng anh là: The old man has a smooth temper.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login