"Người đàn ông bị thương bất tỉnh nhưng vẫn còn sống." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Người đàn ông bị thương bất tỉnh nhưng vẫn còn sống." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông bị thương bất tỉnh nhưng vẫn còn sống." tiếng anh là: The injured man is unconscious but still alive.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login