"Anh quay trở lại tòa nhà đang cháy mà không hề nghĩ đến sự an toàn của chính mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh quay trở lại tòa nhà đang cháy mà không hề nghĩ đến sự an toàn của chính mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh quay trở lại tòa nhà đang cháy mà không hề nghĩ đến sự an toàn của chính mình." câu này dịch sang tiếng anh:He went back into the burning building with no thought for his own safety.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login