"Mỹ có hai đảng chính trị chính." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Mỹ có hai đảng chính trị chính." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mỹ có hai đảng chính trị chính." tiếng anh là: The U.S. has two main political parties.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login