"Cô ấy đi xem phim mỗi tuần một lần." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô ấy đi xem phim mỗi tuần một lần." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đi xem phim mỗi tuần một lần." dịch sang tiếng anh là: She goes to the cinema once a week.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login