"Bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để bẻ khóa bất kỳ loại phần mềm nào trên web." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để bẻ khóa bất kỳ loại phần mềm nào trên web." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để bẻ khóa bất kỳ loại phần mềm nào trên web." câu này tiếng anh dịch: You can find out how to crack any kind of software on the web.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login