"Tôi hy vọng các chính trị gia sẽ không quá nhiệt tình trong việc cố gắng kiểm soát báo chí." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi hy vọng các chính trị gia sẽ không quá nhiệt tình trong việc cố gắng kiểm soát báo chí." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi hy vọng các chính trị gia sẽ không quá nhiệt tình trong việc cố gắng kiểm soát báo chí." tiếng anh là: I hope politicians will not go overboard in trying to control the press.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login