"Các nhà khoa học có nhiều giả thuyết về cách vũ trụ lần đầu tiên ra đời." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Các nhà khoa học có nhiều giả thuyết về cách vũ trụ lần đầu tiên ra đời." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà khoa học có nhiều giả thuyết về cách vũ trụ lần đầu tiên ra đời." dịch câu này sang tiếng anh là: Scientists have many theories about how the universe first came into existence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login