"Nó không được coi là thực hành tốt để tiết lộ tên của khách hàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nó không được coi là thực hành tốt để tiết lộ tên của khách hàng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó không được coi là thực hành tốt để tiết lộ tên của khách hàng." câu này tiếng anh dịch: It's not considered good practice to reveal clients' names.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login