"Phương pháp này hiếm khi được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hiện đại." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Phương pháp này hiếm khi được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hiện đại." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phương pháp này hiếm khi được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hiện đại." tiếng anh dịch: This method is rarely used in modern laboratories.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login