"Những con bê được căng thẳng và có thương hiệu." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Những con bê được căng thẳng và có thương hiệu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những con bê được căng thẳng và có thương hiệu." dịch sang tiếng anh là: The calves are roped and branded.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login