"Tóc tôi đang nhỏ giọt và đôi giày của tôi quằn quại khi tôi bước đi." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tóc tôi đang nhỏ giọt và đôi giày của tôi quằn quại khi tôi bước đi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tóc tôi đang nhỏ giọt và đôi giày của tôi quằn quại khi tôi bước đi." dịch câu này sang tiếng anh: My hair was dripping and my shoes squelched as I walked.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login