"Cô được coi là một ngôi sao điện ảnh sinh ra." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô được coi là một ngôi sao điện ảnh sinh ra." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô được coi là một ngôi sao điện ảnh sinh ra." câu này dịch sang tiếng anh là: She was considered a born movie star.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login