"Cây cầu không đủ mạnh để cho phép các phương tiện hạng nặng đi qua." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cây cầu không đủ mạnh để cho phép các phương tiện hạng nặng đi qua." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cây cầu không đủ mạnh để cho phép các phương tiện hạng nặng đi qua." dịch câu này sang tiếng anh là: The bridge isn't strong enough to allow the passage of heavy vehicles.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login