"Cô làm việc như một điệp viên bí mật cho cảnh sát." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô làm việc như một điệp viên bí mật cho cảnh sát." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô làm việc như một điệp viên bí mật cho cảnh sát." câu này dịch sang tiếng anh là: She worked as an undercover agent for the police.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login