"Tòa án có quyền quyết định cuối cùng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tòa án có quyền quyết định cuối cùng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tòa án có quyền quyết định cuối cùng." tiếng anh dịch: The Court has the ultimate power of decision.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login