"Có phải tôi sinh ra trong một gia đình hoàng gia, người đàn ông khốn nạn nói." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Có phải tôi sinh ra trong một gia đình hoàng gia, người đàn ông khốn nạn nói." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có phải tôi sinh ra trong một gia đình hoàng gia, người đàn ông khốn nạn nói." tiếng anh câu này là:Had I been born in a royal family, said the bastardly man.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login