"Không có thực đơn bữa tối nào của chúng tôi giống hệt nhau hai lần." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Không có thực đơn bữa tối nào của chúng tôi giống hệt nhau hai lần." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có thực đơn bữa tối nào của chúng tôi giống hệt nhau hai lần." câu này dịch sang tiếng anh:None of our dinner menus are exactly the same twice over .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login