"Bộ phim quá khát máu đối với tôi." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bộ phim quá khát máu đối với tôi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ phim quá khát máu đối với tôi." tiếng anh dịch: The film was too bloodthirsty for me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login