"Đó không phải là người lớn của bạn." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Đó không phải là người lớn của bạn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó không phải là người lớn của bạn." dịch câu này sang tiếng anh là: That wasn't very adult of you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login