"Sẽ là khôn ngoan để kiểm tra xem giờ bay có thay đổi hay không trước khi bạn rời sân bay." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Sẽ là khôn ngoan để kiểm tra xem giờ bay có thay đổi hay không trước khi bạn rời sân bay." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sẽ là khôn ngoan để kiểm tra xem giờ bay có thay đổi hay không trước khi bạn rời sân bay." câu này tiếng anh dịch: It's wise to check whether the flight times have changed before you leave for the airport.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login