"Khả năng toán học sớm phát triển của cô khiến cha mẹ cô kinh ngạc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Khả năng toán học sớm phát triển của cô khiến cha mẹ cô kinh ngạc." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khả năng toán học sớm phát triển của cô khiến cha mẹ cô kinh ngạc." tiếng anh là: Her precocious mathematical ability astounded her parents.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login