"Đây là cuốn tiểu thuyết ảm đạm nhất mà tôi từng đọc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đây là cuốn tiểu thuyết ảm đạm nhất mà tôi từng đọc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là cuốn tiểu thuyết ảm đạm nhất mà tôi từng đọc." dịch sang tiếng anh: This is the bleakest novel I've ever read.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login