"Bất cứ ai khác cũng sẽ làm điều tương tự, ông nói với sự khiêm tốn điển hình." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bất cứ ai khác cũng sẽ làm điều tương tự, ông nói với sự khiêm tốn điển hình." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bất cứ ai khác cũng sẽ làm điều tương tự, ông nói với sự khiêm tốn điển hình." câu này tiếng anh là: 'Anyone else would have done the same thing,' he said with typical modesty.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login