"Đây là những thành quả của sự tăng trưởng của riêng tôi." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đây là những thành quả của sự tăng trưởng của riêng tôi." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là những thành quả của sự tăng trưởng của riêng tôi." câu này tiếng anh là: These are fruits of my own growth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login