"Năm mươi đô la đó là con át chủ bài của tôi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Năm mươi đô la đó là con át chủ bài của tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Năm mươi đô la đó là con át chủ bài của tôi." dịch sang tiếng anh: That fifty dollars is my ace in the hole.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login