"Đó là thông thường để giữ hồ sơ của tất cả các chi phí." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đó là thông thường để giữ hồ sơ của tất cả các chi phí." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là thông thường để giữ hồ sơ của tất cả các chi phí." tiếng anh câu này dịch: It's usual to keep records of all expenses.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login