"Đặt tiền của bạn đi, tôi đang trả tiền." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đặt tiền của bạn đi, tôi đang trả tiền." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đặt tiền của bạn đi, tôi đang trả tiền." dịch câu này sang tiếng anh là: Put your money away, I'm paying.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login