"Những con chó đã hành động khi một người lạ bước vào sân trước." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Những con chó đã hành động khi một người lạ bước vào sân trước." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những con chó đã hành động khi một người lạ bước vào sân trước." câu này tiếng anh dịch: The dogs acted up when a stranger entered the front yard.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login