"Các nghiên cứu sinh đã nghiên cứu tất cả các tôn giáo, phương Đông và tình cờ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các nghiên cứu sinh đã nghiên cứu tất cả các tôn giáo, phương Đông và tình cờ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nghiên cứu sinh đã nghiên cứu tất cả các tôn giáo, phương Đông và tình cờ." câu này dịch sang tiếng anh:The doctoral student has studied all religions, oriental and occidental.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login