"Nô lệ được giải phóng vào năm 1834." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Nô lệ được giải phóng vào năm 1834." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nô lệ được giải phóng vào năm 1834." dịch sang tiếng anh là: Slaves were emancipated in 1834.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login