"Chúng tôi có một chỗ trống cho một lập trình viên máy tính." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Chúng tôi có một chỗ trống cho một lập trình viên máy tính." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi có một chỗ trống cho một lập trình viên máy tính." tiếng anh câu này dịch: We have a vacancy for a computer programmer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login