"Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách của ngân hàng." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách của ngân hàng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách của ngân hàng." dịch câu này sang tiếng anh là: The document provides a general overview of the bank's policies.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login