"Dan đã phải trả tiền cho việc sửa chữa ra khỏi túi của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Dan đã phải trả tiền cho việc sửa chữa ra khỏi túi của mình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dan đã phải trả tiền cho việc sửa chữa ra khỏi túi của mình." tiếng anh là: Dan had to pay for the repairs out of his own pocket.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login