"Thuyền trưởng đã đưa quân lính của mình lên bà già." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Thuyền trưởng đã đưa quân lính của mình lên bà già." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thuyền trưởng đã đưa quân lính của mình lên bà già." tiếng anh dịch: The captain billeted his soldiers on old Mrs.Smith
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login