"Đôi mắt anh rực cháy niềm đam mê." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đôi mắt anh rực cháy niềm đam mê." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi mắt anh rực cháy niềm đam mê." tiếng anh câu này dịch: His eyes were burning with passion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login