"Anh ấy có những điều khoản quen thuộc với tất cả các giáo viên." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh ấy có những điều khoản quen thuộc với tất cả các giáo viên." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy có những điều khoản quen thuộc với tất cả các giáo viên." câu này tiếng anh là: He's on familiar terms with all the teachers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login