"Nếu mắt bị ảnh hưởng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nếu mắt bị ảnh hưởng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu mắt bị ảnh hưởng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức." câu này dịch sang tiếng anh:If the eyes are affected, seek immediate medical attention.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login