"Gia đình cô đã đến tiễn cô tại sân bay." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Gia đình cô đã đến tiễn cô tại sân bay." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gia đình cô đã đến tiễn cô tại sân bay." tiếng anh dịch: Her family went to see her off at the airport.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login