"Bạn sẽ giúp tôi đẩy cửa sổ lên?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Bạn sẽ giúp tôi đẩy cửa sổ lên?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ giúp tôi đẩy cửa sổ lên?" dịch sang tiếng anh là: Will you help me to push up the window?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login