"Nhiều nhà máy đóng tàu sẽ phải đóng cửa." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nhiều nhà máy đóng tàu sẽ phải đóng cửa." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều nhà máy đóng tàu sẽ phải đóng cửa." tiếng anh dịch: Many shipyards will have to close.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login