"Luật này phải được tuân thủ nghiêm ngặt." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Luật này phải được tuân thủ nghiêm ngặt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Luật này phải được tuân thủ nghiêm ngặt." tiếng anh câu này dịch: This law must be strictly observed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login