"Cậu bé chăn cừu ngoáy tai điếc trước những lời cảnh báo của sói." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cậu bé chăn cừu ngoáy tai điếc trước những lời cảnh báo của sói." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cậu bé chăn cừu ngoáy tai điếc trước những lời cảnh báo của sói." dịch câu này sang tiếng anh: The shepherd boy turned a deaf ear to the wolf warnings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login