"Chương trình tiêm chủng là một yếu tố chính trong việc cải thiện các tiêu chuẩn sức khỏe." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Chương trình tiêm chủng là một yếu tố chính trong việc cải thiện các tiêu chuẩn sức khỏe." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình tiêm chủng là một yếu tố chính trong việc cải thiện các tiêu chuẩn sức khỏe." dịch câu này sang tiếng anh: The vaccination program has been a major factor in the improvement of health standards.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login