"Cảnh sát nói rằng dường như có dấu hiệu của một vụ đột nhập." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cảnh sát nói rằng dường như có dấu hiệu của một vụ đột nhập." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát nói rằng dường như có dấu hiệu của một vụ đột nhập." câu này tiếng anh dịch: Police say there appear to be signs of a break-in.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login