"Làm thế nào rum của anh ấy để làm điều đó!" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Làm thế nào rum của anh ấy để làm điều đó!" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào rum của anh ấy để làm điều đó!" dịch sang tiếng anh: How rum of him to do that!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login