"Tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi không tin câu chuyện của bạn." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi không tin câu chuyện của bạn." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi không tin câu chuyện của bạn." tiếng anh câu này là:I'll explain why I don't believe your story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login