"Chúng tôi vẫn chưa nhận được trả lời thư của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi vẫn chưa nhận được trả lời thư của chúng tôi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi vẫn chưa nhận được trả lời thư của chúng tôi." tiếng anh câu này dịch: We still haven't received a reply to our letter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login